logobgr

Конкурс за длъжността началник на отдел „Закрила на детето“ в Дирекция „Социално подпомагане” – общ. Батак, обл. Пазарджик