logobgr

Конкурс за длъжността Юрисконсулт в Отдел „Закрила на детето“ на Дирекция „Социално подпомагане“ – Велинград, обл. Пазарджик; Регионална дирекция за социално подпомагане – Перник, обл. Перник

Дата на публикуване 23.09.2021 г.