logobgr

Конкурс за длъжността Старши юрисконсулт в Регионална дирекция за социално подпомагане – Бургас, обл. Бургас; Регионална дирекция за социално подпомагане – София-град, обл. София-град; Регионална дирекция за социално подпомагане – Пазарджик, обл. Пазарджик и Старши юрисконсулт в отдел „Закрила на детето“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – Слатина, обл. София-град; Дирекция „Социално подпомагане“ – Търговище, обл. Търговище