logobgr

Конкурс за длъжността Юрисконсулт в Дирекция „Социално подпомагане“ – Велинград, обл. Пазарджик, Дирекция „Социално подпомагане“ – Люлин, обл. София-град