logobgr

Конкурс за длъжността Старши експерт „Информационно обслужване“, отдел „Социална Закрила“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – Ихтиман, обл. София; Дирекция „Социално подпомагане“ – Плевен, обл. Плевен; Дирекция „Социално подпомагане“ – Красно село, обл. София – град