logobgr

Конкурс за длъжността Началник отдел „Закрила на детето“ в Дирекция „Социално подпомагане” - Варна, обл.Варна; Дирекция „Социално подпомагане” – Елин Пелин, обл.София-област; Дирекция „Социално подпомагане” - Костинброд, обл.София-област, Дирекция „Социално подпомагане” - Раднево, обл.Стара Загора; Дирекция „Социално подпомагане” – Родопи, обл.Пловдив; Дирекция „Социално подпомагане” - Слатина, обл.София-град