logobgr

Конкурс за длъжността Началник отдел „Закрила на детето“ в Дирекция „Социално подпомагане” - Царево, обл. Бургас, Дирекция „Социално подпомагане” - Варна, обл. Варна, Дирекция „Социално подпомагане” – Горна Оряховица, обл. Велико Търново, Дирекция „Социално подпомагане” – Бобов дол, обл. Кюстендил, Дирекция „Социално подпомагане” - Родопи, обл. Пловдив, Дирекция „Социално подпомагане” - Слатина, обл. София-град, Дирекция „Социално подпомагане” - Костинброд, обл. София-област, Гурково, обл. Стара Загора