logobgr

Конкурс за длъжността Началник отдел „Закрила на детето“ в Дирекция „Социално подпомагане” – Батак, Елин Пелин, Костинброд, Търговище