logobgr

Конкурс за длъжността Началник отдел „Социална закрила“ в Дирекция „Социално подпомагане” – Кърджали, обл. Кърджали; Дирекция „Социално подпомагане” – Червен бряг, обл. Плевен; Дирекция „Социално подпомагане” - Дулово, обл. Силистра; Дирекция „Социално подпомагане” – Хасково, обл. Хасково