logobgr

Конкурс за длъжността Началник отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги“ в Дирекция „Социално подпомагане” – Кюстендил, обл. Кюстендил; Дирекция „Социално подпомагане” - Сливен, обл. Сливен; Дирекция „Социално подпомагане” - Хасково, обл. Хасково; Дирекция „Социално подпомагане” – Нови пазар, обл. Шумен