logobgr

Конкурс за длъжността Началник на отдел „Социална закрила“ в Дирекция „Социално подпомагане” – общ. Сливен, обл. Сливен