logobgr

Конкурс за длъжността началник на отдел „Социална закрила“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – общ. Исперих, обл. Разград; Дирекция „Социално подпомагане“ – общ. Котел, обл. Сливен