logobgr

Конкурс за длъжността Началник на отдел, отдел „Център за обаждания с хармонизиран телефонен номер 116 111” в Главна дирекция „Социално подпомагане“

Дата на публикуване 24.11.2022 г.

Класиране за длъжността Началник на отдел, отдел Центьр за обаждания с хармонизиран телефонен номер 116 111” в Главна дирекция Социално подпомагане
Класиране за длъжността Началник на отдел, отдел Центьр за обаждания с хармонизиран телефонен номер 116 111” в Главна дирекция Социално подпомагане 99 KB
Система за оценяване за длъжността Началник на отдел, отдел Център за обаждания с хармонизиран телефонен номер 116 111” в Главна дирекция Социално подпомагане
Система за оценяване за длъжността Началник на отдел, отдел Център за обаждания с хармонизиран телефонен номер 116 111” в Главна дирекция Социално подпомагане 42 KB
Списък на допуснатите кандидати за длъжността Началник на отдел, отдел Центьр за обаждания с хармонизиран телефонен номер 116 111” в Главна дирекция Социално подпомагане
Списък на допуснатите кандидати за длъжността Началник на отдел, отдел Центьр за обаждания с хармонизиран телефонен номер 116 111” в Главна дирекция Социално подпомагане 74 KB
Списък на недопуснатите кандидати за длъжността Началник на отдел, отдел Центьр за обаждания с хармонизиран телефонен номер 116 111” в Главна дирекция Социално подпомагане
Списък на недопуснатите кандидати за длъжността Началник на отдел, отдел Центьр за обаждания с хармонизиран телефонен номер 116 111” в Главна дирекция Социално подпомагане 74 KB
Обявление за длъжността Началник на отдел, отдел Центьр за обаждания с хармонизиран телефонен номер 116 111” в Главна дирекция Социално подпомагане
Обявление за длъжността Началник на отдел, отдел Центьр за обаждания с хармонизиран телефонен номер 116 111” в Главна дирекция Социално подпомагане 521 KB