logobgr

Конкурс за длъжността Началник на отдел, отдел „Център за обаждания с хармонизиран телефонен номер 116 111” в Главна дирекция „Социално подпомагане“