logobgr

Конкурс за длъжността Началник на отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги в Дирекция „Социално подпомагане” – общ. Долни Чифлик, Горна Оряховица, Раковски, Самоков