logobgr

Конкурс за длъжността Младши експерт в отдел „Социални услуги за пълнолетни лица“, Главна дирекция „Социално подпомагане“