logobgr

Конкурс за длъжността Младши експерт Информационно обслужване, отдел „Социална Закрила“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – общ. Кърджали, обл. Кърджали