logobgr

Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Закрила на детето“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – общ. Айтос, Тетевен, Красно село, Слатина, Елин Пелин, Костинброд, Стара Загора, Ямбол