logobgr

Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Закрила на детето“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – Благоевград, обл. Благоевград; Дирекция „Социално подпомагане“ – Монтана, обл. Монтана