logobgr

Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Социална закрила“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – Сердика, обл. София град; Дирекция „Социално подпомагане“ – Сливен, обл. Сливен