logobgr

Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Социална закрила“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – Добрич, обл. Добрич; Дирекция „Социално подпомагане“ – Оборище, обл. София-град