logobgr

Kонкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания, социални услуги и социална закрила“ в общ. Стражица, Твърдица, Правец