logobgr

Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги“ в Дирекция „Социално подпомагане“, общ. Варна, Радомир, Оборище, Слатина, Костинброд, Стара Загора