logobgr

Конкурс за длъжността Главен социален работник, отдел „Закрила на детето“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – общ. Бургас, обл. Бургас; Дирекция „Социално подпомагане“ – общ. Варна, обл. Варна; Дирекция „Социално подпомагане“ – общ. Красно село, обл. София-град; Дирекция „Социално подпомагане“ – общ. Сердика обл. София-град; Дирекция „Социално подпомагане“ – общ. Самоков, обл. София-област; Дирекция „Социално подпомагане“ – общ. Търговище, обл. Търговище