logobgr

Конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Връзки с обществеността“ в дирекция „Човешки ресурси и връзки с обществеността“