logobgr

Конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Търгове“ в Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция” – Централнo управление