logobgr

Конкурс за длъжността Главен експерт – 2 щ. бр. в отдел „Инвестиционна и стопанска дейност“, Дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“