logobgr

Конкурс за длъжността Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане – Ямбол; Дирекция „Социално подпомагане” – Варна, обл. Варна; Дирекция „Социално подпомагане” – Лом, обл. Монтана; Дирекция „Социално подпомагане” – Павликени, обл. Велико Търново