logobgr

Конкурс за длъжността Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане – Сливен; Дирекция „Социално подпомагане” – Девня, обл. Варна; Дирекция „Социално подпомагане” – Нови пазар, обл. Шумен; Дирекция „Социално подпомагане” – Раднево, обл. Стара Загора; Дирекция „Социално подпомагане” – Созопол, обл. Бургас