logobgr

Конкурс за длъжността Директор на Дирекция „Социално подпомагане” – общ. Плевен, обл. Плевен; Дирекция „Социално подпомагане” – общ. Якоруда, обл. Благоевград