logobgr

Конкурс за длъжността Началник на отдел „Закрила на детето“, Дирекция „Социално подпомагане“ – Гълъбово, обл. Стара Загора; Дирекция „Социално подпомагане“ – Костинброд, обл. София-област; Дирекция „Социално подпомагане“ – Якоруда, обл.Благоевград