logobgr

Конкурс за длъжността Началник на отдел „Социална закрила“, Дирекция „Социално подпомагане“ – Първомай, обл. Пловдив; Дирекция „Социално подпомагане“ – Стамболийски, обл. Пловдив