logobgr

Конкурс за длъжността Началник на отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги“ в Дирекция „Социално подпомагане” – общ. Тутракан, обл. Силистра