logobgr

Конкурс за длъжността главен социален работник в отдел „Социална закрила“, Дирекция „Социално подпомагане”, общ. Лозенец, обл. София-град /2 щ .бр./, Дирекция „Социално подпомагане”, общ. Тетевен, обл. Ловеч, Дирекция „Социално подпомагане”, общ. Харманли, обл. Хасково.