logobgr

Kонкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – Пещера, обл. Пазарджик; Дирекция „Социално подпомагане“ – Дулово, обл. Силистра; Дирекция „Социално подпомагане“ – Слатина, обл. София-град