logobgr

Kонкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги“ на Дирекция „Социално подпомагане“ – Видин,обл. Видин; Перник, обл. Перник; Слатина, обл. София-град; Лозенец, обл. София-град; Ямбол, обл. Ямбол