logobgr

Конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Планиране и поддръжка на информационна и комуникационна инфраструктура“ на дирекция „Информационни системи“, ЦУ .