logobgr

Конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Инвестиционна и стопанска дейност“, дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“- Централно управление