logobgr

Конкурс за длъжността старши юрисконсулт в Регионална дирекция за социално подпомагане – Перник; Дирекция „Социално подпомагане“ – Сердика, обл. София-град, отдел „Закрила на детето“