logobgr

Конкурс за длъжността старши социален работник в отдел „Закрила на детето“ в Дирекция за „Социално подпомагане“ – Шумен, обл. Шумен; Дирекция за „Социално подпомагане“ – Ракитово, обл. Пазарджик