logobgr

Конкурс за длъжността Старши социален работник отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – Ботевград, обл. София-област; Дирекция „Социално подпомагане“ – Долни чифлик, обл. Варна