logobgr

Kонкурс за длъжността Старши счетоводител в отдел „Социална закрила“ в Дирекция „Социално подпомагане“ - Бургас