logobgr

Конкурс за длъжността началник на отдел „Социална закрила“ в Дирекция „Социално подпомагане” – общ. Раковски, обл. Пловдив Дирекция „Социално подпомагане” – общ. Търговище, обл. Търговище