logobgr

Конкурс за длъжността началник на отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – Тутракан, обл. Силистра

Класиране за длъжността началник на отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги” в Дирекция Социално подпомагане” – Тутракан, обл. Силистра
Класиране за длъжността началник на отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги” в Дирекция Социално подпомагане” – Тутракан, обл. Силистра 102 KB
Система за оценяване за длъжността началник на отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги” в: Дирекция Социално подпомагане” – Тутракан, обл. Силистра
Система за оценяване за длъжността началник на отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги” в: Дирекция Социално подпомагане” – Тутракан, обл. Силистра 323 KB
Списък допуснати кандидати за длъжността началник на отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги” в Дирекция Социално подпомагане” – Тутракан, обл. Силистра
Списък допуснати кандидати за длъжността началник на отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги” в Дирекция Социално подпомагане” – Тутракан, обл. Силистра 230 KB
Списък недопуснати кандидати за длъжността началник на отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги” в Дирекция Социално подпомагане” – Тутракан, обл. Силистра
Списък недопуснати кандидати за длъжността началник на отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги” в Дирекция Социално подпомагане” – Тутракан, обл. Силистра 192 KB
Обявяване на конкурс за длъжността началник на отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги” в Дирекция Социално подпомагане” – Тутракан, обл. Силистра
Обявяване на конкурс за длъжността началник на отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги” в Дирекция Социално подпомагане” – Тутракан, обл. Силистра 213 KB