logobgr

Конкурс за длъжността главен юрисконсулт в Дирекция “Правна и обществени поръчки”, отдел „Правно обслужване“