logobgr

Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Закрила на детето“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – Ямбол, обл. Ямбол; Дирекция „Социално подпомагане“ – Раковски, обл. Пловдив; Дирекция „Социално подпомагане“ – Оборище, обл. София; Дирекция „Социално подпомагане“ – Русе, обл. Русе.

Класиране за длъжността главен социален работник в отдел  Закрила на детето в Дирекция Социално подпомагане – Ямбол, обл. Ямбол; Раковски, обл. Пловдив; Оборище, обл. София; Русе, обл. Русе
Класиране за длъжността главен социален работник в отдел Закрила на детето в Дирекция Социално подпомагане – Ямбол, обл. Ямбол; Раковски, обл. Пловдив; Оборище, обл. София; Русе, обл. Русе 115 KB
Система за оценяване на кандидатите при провеждане на конкурс за длъжността главен социален работник в отдел  Закрила на детето в в Дирекция Социално подпомагане – Ямбол, обл. Ямбол; Раковски, обл. Пловдив; Оборище, обл. София; Русе, обл. Русе
Система за оценяване на кандидатите при провеждане на конкурс за длъжността главен социален работник в отдел Закрила на детето в в Дирекция Социално подпомагане – Ямбол, обл. Ямбол; Раковски, обл. Пловдив; Оборище, обл. София; Русе, обл. Русе 129 KB
Коригиран Списък допуснати кандидати за длъжността главен социален работник в отдел Закрила на детето
Коригиран Списък допуснати кандидати за длъжността главен социален работник в отдел Закрила на детето 197 KB
Списък допуснати кандидати за длъжността главен социален работник в отдел Закрила на детето в Дирекция Социално подпомагане – Ямбол, обл. Ямбол; Раковски, обл. Пловдив; Оборище, обл. София; Русе, обл. Русе.
Списък допуснати кандидати за длъжността главен социален работник в отдел Закрила на детето в Дирекция Социално подпомагане – Ямбол, обл. Ямбол; Раковски, обл. Пловдив; Оборище, обл. София; Русе, обл. Русе. 118 KB
Списък недопуснати кандидати за длъжността главен социален работник в отдел Закрила на детето в Дирекция Социално подпомагане – Ямбол, обл. Ямбол; Раковски, обл. Пловдив; Оборище, обл. София; Русе, обл. Русе.
Списък недопуснати кандидати за длъжността главен социален работник в отдел Закрила на детето в Дирекция Социално подпомагане – Ямбол, обл. Ямбол; Раковски, обл. Пловдив; Оборище, обл. София; Русе, обл. Русе. 107 KB
Обявление за конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел Закрила на детето в Дирекция Социално подпомагане – Ямбол, обл. Ямбол; Раковски, обл. Пловдив; Оборище, обл. София; Русе, обл. Русе.
Обявление за конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел Закрила на детето в Дирекция Социално подпомагане – Ямбол, обл. Ямбол; Раковски, обл. Пловдив; Оборище, обл. София; Русе, обл. Русе. 174 KB