logobgr

Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Закрила на детето“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – Ямбол, обл. Ямбол; Дирекция „Социално подпомагане“ – Раковски, обл. Пловдив; Дирекция „Социално подпомагане“ – Оборище, обл. София; Дирекция „Социално подпомагане“ – Русе, обл. Русе.