logobgr

Конкурс за длъжността главен социален работник, отдел „Социална закрила“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – Радомир, обл. Перник