logobgr

Конкурс за длъжността Главен социален работник, отдел „Социална закрила“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – Нови пазар, обл. Шумен Дирекция „Социално подпомагане“ – Перник, обл. Перник Дирекция „Социално подпомагане“ – Сердика, обл. София-град

Списък на класираните кандидати за длъжността Главен социален работник, отдел Социална закрила в Дирекция Социално подпомагане – Нови пазар,Перник и Сердика
Списък на класираните кандидати за длъжността Главен социален работник, отдел Социална закрила в Дирекция Социално подпомагане – Нови пазар,Перник и Сердика 140 KB
Система за оценяване на кандидати в конкурс за длъжността Главен социален работник, отдел Социална закрила в Дирекция Социално подпомагане – Нови пазар,Перник и Сердика
Система за оценяване на кандидати в конкурс за длъжността Главен социален работник, отдел Социална закрила в Дирекция Социално подпомагане – Нови пазар,Перник и Сердика 180 KB
Списък на допуснати кандидати - конкурс за длъжност Главен социален работник, отдел Социална закрила в Дирекция Социално подпомагане – Нови пазар,Перник и Сердика
Списък на допуснати кандидати - конкурс за длъжност Главен социален работник, отдел Социална закрила в Дирекция Социално подпомагане – Нови пазар,Перник и Сердика 395 KB
Списък на недопуснати кандидати - конкурс за длъжност Главен социален работник, отдел Социална закрила в Дирекция Социално подпомагане – Нови пазар,Перник и Сердика
Списък на недопуснати кандидати - конкурс за длъжност Главен социален работник, отдел Социална закрила в Дирекция Социално подпомагане – Нови пазар,Перник и Сердика 391 KB
Обявление за конкурс за длъжността Главен социален работник, отдел Социална закрила в Дирекция Социално подпомагане – Нови пазар, обл. Шумен Дирекция Социално подпомагане – Перник, обл. Перник Дирекция Социално подпомагане – Сердика, обл. София-град
Обявление за конкурс за длъжността Главен социален работник, отдел Социална закрила в Дирекция Социално подпомагане – Нови пазар, обл. Шумен Дирекция Социално подпомагане – Перник, обл. Перник Дирекция Социално подпомагане – Сердика, обл. София-град 203 KB