logobgr

Конкурс за длъжността Главен социален работник „Индивидуална оценка на хора с увреждания, социални услуги и социална закрила” в Дирекция „Социално подпомагане” – Ракитово, обл. Пазарджик; Дирекция „Социално подпомагане” – Генерал Тошево, обл. Добрич

Списък допуснати кандидати за длъжността главен социален работник Индивидуална оценка на хора с увреждания, социални услуги и социална закрила” в: Дирекция Социално подпомагане” – Ракитово, обл. Пазарджик Дирекция Социално подпомагане” – Генерал Тошево, обл. Добрич
Списък допуснати кандидати за длъжността главен социален работник Индивидуална оценка на хора с увреждания, социални услуги и социална закрила” в: Дирекция Социално подпомагане” – Ракитово, обл. Пазарджик Дирекция Социално подпомагане” – Генерал Тошево, обл. Добрич 431 KB
Списък недопуснати кандидати за длъжността главен социален работник Индивидуална оценка на хора с увреждания, социални услуги и социална закрила” в: Дирекция Социално подпомагане” – Ракитово, обл. Пазарджик Дирекция Социално подпомагане” – Генерал Тошево, обл. Добрич
Списък недопуснати кандидати за длъжността главен социален работник Индивидуална оценка на хора с увреждания, социални услуги и социална закрила” в: Дирекция Социално подпомагане” – Ракитово, обл. Пазарджик Дирекция Социално подпомагане” – Генерал Тошево, обл. Добрич 426 KB
Обявление на конкурс за длъжността главен социален работник Индивидуална оценка на хора с увреждания, социални услуги и социална закрила” в Дирекция Социално подпомагане” – Ракитово, обл. Пазарджик; Дирекция Социално подпомагане” – Генерал Тошево, обл. Добрич
Обявление на конкурс за длъжността главен социален работник Индивидуална оценка на хора с увреждания, социални услуги и социална закрила” в Дирекция Социално подпомагане” – Ракитово, обл. Пазарджик; Дирекция Социално подпомагане” – Генерал Тошево, обл. Добрич 191 KB