logobgr

Конкурс за длъжността Главен социален работник „Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги ” в Дирекция „Социално подпомагане” – Тутракан, обл. Силистра; Дирекция „Социално подпомагане” – Благоевград, обл. Благоевград