logobgr

Конкурс за длъжност Главен социален работник в отдел „Закрила на детето“ в: Дирекция „Социално подпомагане“ – Оборище, обл. София - град; Дирекция „Социално подпомагане“ – Русе, обл.Русе; Дирекция „Социално подпомагане“ – Бургас, обл. Бургас.